Yat Sigortalarında sektör lideri Allianz, ihtiyacınıza göre şekillenen kapsamlı ürünleri ile liderlik farkını ortaya koyuyor. Teknenizi olası risklere karşı genişletilmiş teminat yapısı ile güvence altına alan Allianz, Yat Sigortası ürününü deniz tutkunlarına sunuyor.

Size Özel Avantajlar

Allianz Yat Sigortası yatınızı; “Enstitü Yat Klozu” kapsamında bulunan denizde, yatma mahallinde, çekek yerinde, çekek yerine çekilirken veya indirilirken; deniz kazası ve tehlikeleri (fırtına, çatma, çarpma, oturma), korsanlık, yangın, deprem, volkanik patlama, yıldırım, hava taşıtlarıyla temas gibi standart pek çok riskin yanında, teknenizin özelliğine göre Makine Kırılması, Çevre Kirliliği, Kişisel Eşyalar; tekne personeli için Ferdi Kaza, Çekme ve Kurtarma, Elektronik Cihaz ek teminatları ile güvence altına alıyor.

Ayrıca Allianz gücü ve ayrıcalığı ile 7 gün 24 saat Yat Asistans Hizmeti‘ne sahip olabilirsiniz.

Allianz ile güvene yelken açın…

Neleri kapsar?

Sigortanız, kaza durumunda üçüncü şahıslara karşı doğabilecek hukuki sorumlulukları (yatınızın çarpıştığı tekne veya üzerindeki mala gelebilecek kayıp ve hasarlar gibi) teminat altına alıyor.

Üstelik çok şanssız bir çarpma olayı sonucunda alacağınız tazminat, yatınızın sigorta bedelinin iki katı, hatta daha da fazlası olabilir. Ödemek zorunda kalacağınız bazı hukuki savunma masraflarınız da şirketimizin yazılı ön onayı alınmak koşuluyla teminata dahildir.

Sorumlu bulunmadığınız hallerde, enkazın çıkarılmasına ilişkin tüm masraflarınız yine sigorta kapsamındadır. Yat kapsamına (tanımına) giren unsurların rayiç değeri üzerinden sigorta bedelini saptamak gerekir. Şirketimiz, uzmanlaşmış kadrosu ve deneyimi ile risk danışmanlığında da yardımınıza hazırdır.

Sigortanızın kapsamına, yatınızın gövdesinin yanı sıra, poliçede belirtilmeleri koşuluyla makineleri, servis botları ve yatınızla birlikte alınıp satılması mutat olan donanım ve ekipman da dahildir. Yatınızın adını taşımayan servis botları, zati eşyalar, kumanya, yakıt, balıkçılık takımları ve demirleme donanımlarıysa sigorta kapsamı dışında kalır.

Nerelerden Alınabilir?
Candoğdu Sigortadan Yat Sigortası’nı alabilirsiniz.

Tel : 0212 320 44 22

Adres : Kaptan Paşa Mahallesi, İETT blokları Sk. Küçük İETT Blokları D Kapısı No 8 Daire 1, 94436 Şişli/İstanbul

Kimler yararlanabilir?

Bağlama Limanı Türkiye olan Tekne ve Yat sahiplerinin yararlanabileceği bir sigortadır.

Teminatlar

Institute Yacht Clause 1/11/85 CL.328

Dünyada en sık kullanılan İngiliz Enstitü Yat Klozu kullanılmakta olup tekneyi, kloz içerisinde belirtilen istinalar hariç, deniz risklerine karşı teminat altına almaktadır.

Ek Teminatlar

Institute War and Strikes Clauses Yachts 1/11/85 CL.329

Deniz Risklerine bağlı Harp ve Grev Teminatı bu ek teminat ile sağlanmaktadır.

Tekne Risklerinizi Değerlendirin

Tekne risklerinizi değerlendirmek için lütfen tıklayınız.

Genel ve Özel Şartlar

Genel Şartlar için tıklayınız.

Özel Şartlar için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Teknemi neden sigortalamalıyım?

Tekneler hem deniz hem de karada iken birçok fiziki risk altındadır. Bu risklerden bazıları

deniz tehlikeleri, yangın, korsanlık, deprem, infilak, kazanların patlaması, şaftların kırılması,

kötü niyetli hareketler, gemi veya botların tamamen çalınması olabilir. Bu ve buna benzer

riskler karşısında teknenizi sigorta teminatsız bırakmamalısınız.

 

2. Sigorta şirketlerine tekne sigortası için nasıl ulaşabilirim?

Sigorta şirketlerinin genel müdürlükleri veya bölge müdürlükleri ile irtibata geçebilir ya da tercih

edeceğiniz bir sigorta aracısına başvurabilirsiniz.

 

3. Tekne sigortası yaptırmam kanuni olarak bir zorunluluk mu? Yaptırmasam herhangi bir

ceza ile karşılaşabilir miyim?

Tekne sigortası yaptırmanız kanuni bir zorunluluk değildir. Herhangi bir cezai yaptırımı yoktur.

Ancak sigorta yaptırmadığınız durumda tekneniz birçok risk altında korumasız durumda

kalacaktır.

 

4. Teknemi oldukça güvenli bir marinada tutuyorum, yine de sigorta yaptırmam gerekli

mi?

Tekne sigortaları hem deniz hem de karadaki riskleri kapsamaktadır. Herhangi bir marinada

bulunan bir tekne de birçok tehlike ile karşı karşıyadır. Örneğin, aynı marina bulunan başka bir

teknede meydana gelecek bir yangın neticesinde sizin tekneniz de zarar görebilir. Dolayısı ile

marina da olsa bile, teknenizi sigorta yaptırmanızı önermekteyiz.

 

5. Teknem benim adıma kayıtlı, ama çoğu zaman eşim/çocuğum veya kaptan kullanıyor.

Böyle bir durumda sigorta teminatı geçerli olur mu?

Tekne sizin adınıza kayıtlı olabilir. Sizin dışınızda, tekne kullanımına yetkin biri tarafından

kullanıldığı ve sigorta poliçesinde belirtildiği sürece sorun olmayacaktır.

 

6. Tekne sigortasının karşıladığı başlıca riskler nelerdir?

Tüm deniz riskleri, çatışma(çarpışma), yangın, korsanlık, hırsızlık, fırtına gibi Enstitü Yat

Klozunda belirtilen riskler, ilgili kloz ve Tekne Sigortaları Genel Şartları çerçevesinde teminat

altındadır.

 

7. Kışın teknemi marinada karaya çekiyorum, sigorta poliçesi tekne karadayken de geçerli

olur mu?

Kışlama süre ve bilgilerini sigorta şirketine bildirdiğiniz ve ilgili onay alındığında teknenin

karada olduğu süre içinde de teminat geçerlidir.

 

8. Tekne bedeli nasıl belirleniyor?

Teknenizi satın aldığınız bedel baz alınıp, rayiç bedeller de göönüne alınarak

belirlenmektedir.

 

9. Tekne sigortalarının primleri neye göre belirleniyor?

Sigorta poliçelerinin primleri, teknenizin yaşı, modeli, yapım tarzı, sürati, bağlama yeri,

kullanım amacı gibi birçok teknik detayın değerlendirilmesi sonucu belirlenmektedir.

 

10. Teknemin yaşı sigorta poliçesi için önemli mi?

Teknenizin inşa yılı veya başka bir deyişle yaşı poliçenin teminatı ve primi açısından önemlidir.

 

11. Bazen teknemi kiraya veriyorum, bu durumda yaptırdığım poliçe geçerli olur mu?

Teknenizi hangi şartlarda kiraya verdiğiniz(kaptanlı – kaptansız) sigorta şirketine bildirmeniz

durumunda yapılacak değerlendirme sonucu teminat sağlanabilir.

 

12. Teknenin hızı sigorta açısından bir önem arz ediyor mu?

Teknenizin hızı sigorta poliçesinin teminat ve priminin belirlenmesinde önemli rol

oynamaktadır. Yüksek hızlı tekneler seyir riskleri potansiyelleri yüksek olduğundan bazı

teminat kısıtlamalarına tabidirler.

 

13. Sigorta poliçem teknedeki tüm donanımları kapsar mı?

Tekneyi oluşturan, gövde, karina ve teçhizatlar tekne poliçesi kapsamındadır.

 

14. Kişisel eşyalarım da teminata dahil mi?

Kişisel eşyalar normal koşullarda teminat harici olmakla beraber, özel durumlarda sigorta

şirketlerinin onayı ve belirleyecekleri fiyat ve şartlar dahilinde belli limitler ile teminata dahil

edilebilmektedir.

 

15. Yakıt ve kumanyalar da sigortalanabiliyor mu?

Tekneye ait tükenebilir malzemeler teminata dahil değildir.

 

16. Teknemle Yunan adalarına gidiyorum, sigorta poliçem yurtdışında da teminat sağlıyor

mu?

Sigorta poliçesi teknenin teknik olarak seyredebileceği coğrafyada geçerlidir. Poliçenizde

yazan Seyrüsefer Sahası sigorta teminatının geçerli olduğu bölgeye işaret etmektedir. Bunun

dışında kalan istisna durumlarda mutlaka sigorta şirketinin onayı alınmalıdır.

 

17. Poliçenin süresi nedir?

Tekne sigortaları genellikle bir yıllık olarak düzenlenmektedir.

 

18. Tekne sigortalarının kapsamadığı haller/teminatlar var mıdır?

Tekne sigortaları tüm deniz risklerini kapsamakla birlikte, ilgili klozlar çevresinde istisna tutulan

riskler de bulunmaktadır. Örneğin savaş riski standart yat klozunda teminat harici tutulmuştur,

ancak sigorta şirketinin onayı ve belirleyeceği şartlar dahilinde teminat altına alınabilir. Bunun

dışında, dıştan takma motorun düşmesi veya güverteden yuvarlanması, ana teknenin adı ile

işaretlenmemiş servis botu, tekne kazaya uğramadıkça yelken ve kılıfların yırtılması, kişisel

eşyalar, çizim veya yapımdaki bir hatanın düzeltilmesi için yapılan masraflar ve zarar istisna

edilen hallerden bazılarıdır.

 

19. Teknede bulunan misafirlerimin başına kötü bir olay geldiği durumlarda tekne poliçem

teminat sağlar mı?

Teknenizde bulunan üçüncü şahıslara karşı sorumluluğunuz 22 no’lu maddede açıklanan kloz

çerçevesine teminat altındadır.

 

20. Sigorta poliçesinin primi taksitle ödenebilir mi?

Poliçe primini sigorta şirketinin belirleyeceği ödeme planlarıyla ödeyebilirsiniz.

 

21. Marinaya veya başka teknelere verebileceğim zararlar teminat altında olur mu?

Tekne poliçenizin sorumluluk limiti diğer tekne veya liman/marinalara vereceğiniz zararları

limitler dahilinde karşılamaktadır (bkz 22 no’lu madde).

 

22. Teknem ile üçüncü şahıslara verebileceğim hasar poliçe kapsamında mıdır?

Tekneniz ile istemeden neden olduğunuz maddi ve bedeni zararlar ilgili Enstitü Yat klozu

çerçevesinde, poliçede yazılı limit ile sınırlı olmak kaydı ile teminat altına alınabilmektedir.

 

23. Yılın belli bir dönemi teknemde yaşıyorum, olası bir hasarda poliçem geçerli olur mu?

Sigorta şirketinizin onayı olmadan teknenizi ev olarak kullanmanız durumunda sigorta

poliçenizin teminatı durmaktadır. Bu durumu mutlaka sigorta şirketinize bildirmeniz ve onay

almanız gerekmektedir.

 

24. Yılın belli dönemlerinde yarışlara katılıyorum, bu durumda sigorta poliçesi yürürlükte

midir?

Yarış riskleri tekne sigortalarında istisna olup sigorta şirketi onayı ve belirlenecek fiyat ve

şartlar dahilinde teminata eklenebilir.

 

25. Tenezzüh teknesinin anlamı nedir?

Özel, gezinti amacı ile kullanılan teknelerdir.

 

26. Teknemin özel değil de ticari amaç ile kullanılması sigorta şirketi açısından önemli

midir?

Teknenin kullanım amacı, sigorta poliçesinin teminatı ve fiyatlandırması açısından önemlidir.

 

27. Tekneme bağlı ufak bot var, teknem için yaptıracağım sigorta poliçesinin kapsamında

mıdır?

Teknenizin adını taşıyan servis botları da tekne poliçesi kapsamında teminat altındadır. Servis

botunun üzerine teknenizin adının yazılması gerekmektedir.

 

28. Teknemin hızı 17 mil üzeri, poliçede bununla ilgili bir not var, açıklaması nedir?

17 mil üzeri tekneler yüksek hızlı tekne sınıfında olup poliçede bahsi geçen

“Speedboat(süratbotu) klozu, bu sebeple teminata bir takım kısıtlamalar getirmektedir.

Örneğin; içinde kimse olmaksızın bırakıldığı sırada oturması, batması ile yarışa katılması veya

hız denemesi esnasındaki ziya ve hasarlar ya da 3. kişilere verilecek zararlar teminat harici

tutulmaktadır.

 

29. Savaş teminatı istisna mıdır?

Standart tekne sigortasında savaş riskleri istisna olup sigorta şirketi onayı ve belirlenecek fiyat

ve şartlar dahilinde teminat altına alınabilmektedir.

 

30. Teknemi satıp yeni bir tekne alacağım, önceki teknemin sigortası ne olacak?

Yeni tekne alacaksanız eski poliçenizi iptal ettirip yeni bir tekne poliçesi satın almanız en

doğru çözümdür.

 

31. Teknemde tadilat yaptıracağım, sigorta poliçesi tadilat sırasında teminat sağlar mı?

Tersane ya da marinalardaki rutin bakımlar teminata dahil olmakla beraber teknede

yaptıracağınız büyük montanlı tadilatlar öncesi mutlaka sigorta şirketinin onayı alınmalıdır.

 

32. Teknemin bayrağını değiştireceğim. Sigorta şirketine haber vermem gerekir mi?

Bayrak değişimleri mutlaka sigorta şirketine bildirilmelidir

 

33. Sigorta şirketi ön gözetim yaptırmak istedi, bu durumda ne yapmalıyım?

Ön gözetim, tekneler konusunda uzman/eksper bir kişinin teknenizi detaylı olarak incelemesi,

teknenizin teknik donanım, yeterlilik veya bedeli hakkında bir rapor hazırlaması amacıyla

organize edilmektedir. Yukarıda hususlarda eskperin gözlemleri sonucu düzenleyeceği rapor,

sizin açınızdan da aydınlatıcı olacaktır.

 

34. Özellikle sezon sonunda teknemi farklı bir lokasyona naklettirmek gerekiyor, bu

durumda tekne poliçem yeterli olur mu?

Tekneniz kendi gücü ile gitmeyip başka bir araca yüklenip gidecek ise nakliyat emtia sigortası

yaptırmanız gerekmektedir.

 

35. Teknemin çevreye verebileceği zararlar teminat altında mıdır?

Çevre kirliliği yat poliçelerinde standart olarak teminat altına alınan riskler arasında değildir.

Ancak ek teminat olarak almak için sigorta şirketinizden görüş alabilirsiniz.

 

36. Teknemi satıyorum, poliçemi iptal ettirebilir miyim?

Satış sözleşmesini sigorta şirketinize ibraz ederek tekne sigortanızı iptal ettirebilirsiniz.

 

37. Sigorta poliçesinde İngilizce olarak yazılan maddeler var, bunların anlamı nedir?

Tekne sigortaları uluslararası geçerliliği olan klozlar çerçevesinde tanzim edilmekte

olduğundan İngilizce kloz ve istisna haller poliçüzerinde görülebilmektedir. Ancak ilgili

klozların Türkçe açıklamaları da poliçe ekinde sigorta şirketiniz tarafından size sağlanabilir.

 

38. Muafiyet uygulaması nedir?

Herhangi bir hasar durumunda sigortalının üzerinde kalan hasara katılım oranıdır. Genel

uygulama, sigorta bedelinin % 1’i şeklinde olup riske göre farklılıklar gösterebilir.

 

39. Teknemde olabilecek makine arızaları sigorta kapsamında mı?

Standart tekne sigortalarında makine arızaları otomatikman teminata dahil değildir. Talep

üzerine, Sigorta şirketinin değerlendirmesi sonucu ek teminat olarak eklenebilir.

 

40. Teknem çekek yerlerinde bulunduğu sürede de sigortalı mı?

Sigorta şirketine teknenin çekek yerine alındığı bilgisi verilmesi ile teminat ilgili çekek yerinde

de poliçe şartları çerçevesinde yürürlükte olur.

 

41. Sorumlu bulunmadığım hallerde de yatımın enkazının çıkarılmasına ilişkin masraflar

teminat dahilinde mi?

Kurtarılandan sağlanan kazanç düşüldükten sonra enkaz kaldırma masrafı 3. şahıs mali

mesuliyet teminatı çerçevesinde ödenmektedir.

 

42. Tekne poliçem tüm dünya denizlerinde geçerli mi?

Poliçede yazılı “Seyrüsefer sahasında” belirtilen seyir limitleri dahilinde teminat altındadır.

 

43. Teknemin sigortasını sadece sezon süresince mi yoksa senelik olarak mı yaptırmam

menfaatimedir?

Tekneler gerek denizde gerekse çekek yerinde yada marinada muhtelif riskler altındadır. Bu

nedenle tekne poliçelerinin yıllık olarak tanzim edilmesi daha doğrudur

 

44. “Institute Yacht Clauses” (Enstitü Yat Klozu) altında üçüncü şahıslara karşı temin edilen

sorumluluklar nelerdir?

İlgili kloz üçüncü şahıslara verilebilecek zararları poliçede belirtilen tutar ile sınırlı olarak

kapsam altına almaktadır. Bu zararlardan bazıları diğer teknedeki eşyaların hasarı, sigortalı

teknede veya yakınında ya da diğer teknedeki can kaybı, bedeni sakatlık veya hastalık, yaşam

kurtarma için yapılan ödemeler, yargılama masrafları(önceden sigortacının onayı alınmak

kaydı ile) ve enkaz kaldırma olarak özetlenebilir.

 

45. Teknemde bulunan Elektronik Cihazlar sigortalı mı?

Tekneyi oluşturan her türlü teçhizat ve donanım, teknenin bir parçası olarak görülüp İlgili

Enstitü Yat klozunda belirtilen rizikolara karşı teminat altına alınmaktadır. Ancak bu

rizikolardan biri gerçekleşmedikçe cihazlarınızda ortaya çıkabilecek bozulma vb. diğer

hasarlar, poliçenizde aksi bir ifade yok ise teminat kapsamında değildir.

 

46. Tekne poliçem Terör ve Kötü Niyetli Hareketlere bağlı oluşabilecek riskleri karşılıyor

mu?

Yat klozunda terör/savaş riskleri istisna olup ek teminat olarak Sigorta şirketinin belirleyeceği

şartlarla poliçeye eklenebilir.

 

47. Bir kayıp veya hasar durumunda veya sorumluluğumu doğurabilecek bir olayda uymam

gereken prosedür ne olacaktır?

Sigorta şirketiniz ya da sigorta aracınız ile zaman kaybetmeden irtibata geçmelisiniz.

 

48. Yatım nerede olursa olsun veya ne durumda bulunursa bulunsun sigorta teminatı

altında mıdır?

Poliçede belirtilen marina/lokasyon ve seyir alanları(seyrüsefer sahası) dahilinde teminat

altındadır. Herhangi bir istisna durumda sigorta şirketine bilgi vermek ve onay almak

gerekmektedir.

 

49. Deprem teminata dahil midir?

Evet, deprem teminat altına alınan bir rizikodur.

 

50. Enstitü Yat klozunda istisna olarak belirtilen riskler nelerdir?

• Dıştan takma motorun düşmesi veya güverteden denize yuvarlanması,

• Süratbotu klozu ile ayrıca sigorta edilmedikçe, ana teknede veya kıyıda yatmakta olan hızı

17 mili aşan servis botu,

• Ana teknenin adı ile daimi olarak işaretlenmemiş servis botu,

• Tekne oturmadıkça, çatışmadıkça veya sudan başka (buz dahil) herhangi görünür bir cisme

çarpmadıkça ya da bağlı olduğu serenlerin hasarı sonucu olmadıkça yelken ve kılıfların rüzgar

tarafından yırtılması veya fora edilmişken patlaması,

• Teknenin oturması, batması, yanması, tutuşması veya sudan başka(buz dahil) herhangi

görünür bir cisme çarpması ya da değmesi nedeniyle ziya veya hasara uğramadıkça, gemi

yarışırken yelkenler, direkler veya serenler yahut sabit ve hareketli çarmık veya iskotaların

ziya veya hasarı,

• Kişisel eşya, tüketilebilir gereçler(levazım), balık takımı veya demir ve zincirler,

• Teknenin oturması, batması, yanması, tutuşması veya sudan başka(buz dahil) herhangi

görünür bir cisme çarpması ya da değmesi nedeniyle ziya veya hasara uğramadıkça, kaplama

veya oradaki onarım,

• Çizim veya yapımdaki bir hatanın düzeltilmesi için yapılan masraf veya zarar ya da çizim

yahut yapımda iyileştirme ve değişiklik nedeniyle yapılan herhangi bir masraf yahut zarar,

• Yarı batık bir tekne neden olmadıkça, ağır hava nedeniyle motor ve bağlantıları(pervane

veya bağlantı mili hariç) elektrik donanımı, aküler ve bağlantılarının uğradığı ziya veya hasar

 

51. Poliçemi kaybetmem durumunda ne yapmalıyım?

Sigorta şirketi ile irtibata geçmelisiniz.

 

52. Nükleer rizikolar teminat kapsamında mıdır?

Hayır, tüm sigorta branşlarında olduğu gibi nükleer rizikolar yat sigortalarında da teminat

kapsamında değerlendirilmemektedir.

 

53. Su kayağı vb. deniz sporları yapanlar da 3. Şahıs Mali Mesuliyet teminatı içinde

sigortalanabilir mi?

Deniz sporları yapan kimseler, sorumluluk teminatı istisnaları altında olmakla beraber,

sigortacının onayını alarak poliçe kapsamına dahil edilebilmektedir.

 

54. Sel – Seylap risklerine karşı teminat var mı?

Sel ve seylap hasarları teminat altındadır.

 

55. Teknem kaza sonucu batarsa tekrar çıkarma masraflarını sigorta poliçesi karşılıyor mu?

Enkaz kaldırma masrafları 3. Şahıs Mali Mesuliyet teminatı altında poliçede yazılı limitler

çerçevesinde karşılanmaktadır.

 

56. Tekneme yakıt alırken yangın çıkarsa sigorta poliçem bunu karşılar mı?

Evet, sigorta poliçeniz yakıt alımı esnasında tekneye gelebilecek zararları karşılamaktadır.

 

57. Poliçemde yazan Institute SpeedBoat Klozu nedir?

Yüksek deniz hızına sahip tekneler(17 mil üstü) için teminatı daraltan bir uygulamadır. Türkçe

açıklaması Süratbotu Klozudur.

 

58. Poliçem acil durumlarda teknemin çekme/çekilme risklerini karşılıyor mu?

Poliçeniz, teknenizin acil durumlarda çekme ve çekilme rizikolarını karşılamaktadır. Bunun

dışında olabilecek her türlü yedekte çekme, çekilme riskleri teminat haricidir.

 

59. Eksik sigorta nedir?

Sigortalanabilir bir değerin sigorta bedelinin, gerçekte olduğundan düşük gösterilmesidir.

 

60. Sigorta yaptırırken hangi bilgileri mutlaka Acenteme/ Sigortacıya vermeliyim?

Tekne sigortası yaptırma aşamasında sigorta şirketinin size ileteceği detaylı soru formunun

doldurulması gerekmektedir. Özetle teknenin yaşı, bayrağı, marinası, kullanım amacı vb. gibi

detaylı sorular sorulmaktadır

 

61. Poliçemi, teknemi kullanmadığım zamanlar dondurabilir miyim?

Tekne poliçelerinde teminat dondurulamaz. Sigortalı istediği takdirde 30 güöncesinden

sigortacıya bildirmek suretiyle poliçesini iptal etme hakkına sahiptir. Ancak, tekneniz

kullanılmadığı zamanlarda da(örneğin çekek yerlerinde, marinalarda) riziko devam ettiğinden

ötürü poliçenin yürürlükte kalması daha doğru bir uygulama olarak tavsiye edilmektedir.

 

62. Sigorta devam ederken, Acente/Sigortacının mutlaka bilgilendirilmesi gereken hususlar

nelerdir?

Poliçeyi yaptırma aşamasında soru formunda sigortacıya beyan edilen bilgilerde herhangi bir

farklılık/değişiklik olması halinde mutlaka öncesinde sigortacıya bilgi verilmelidir.

 

63. Korsanlık durumunda fidyeyi sigorta şirketi öder mi?

Korsanlık sırasında tekneye verilen zarar teminat altında olup fidye talepleri teminata dahil

değildir.

 

64. Teknemi banka kredisiyle aldım, bu durumda sigorta yaptırmam zorunlu mu?

Krediyi veren bankalar genellikle sigorta poliçesi yaptırılmasını talep etmektedir.

 

65. Pervane ve şaft hasarları poliçe kapsamında mıdır?

17 mil üstü olup süratbotu klozuna tabi olan teknelerde, ilgili kloz hükümlerince teminat

haricidir.

 

66. Hatalı kullanım sonucu oluşacak hasarlar poliçe kapsamında mıdır?

Hatalı kullanım sonucu oluşabilecek kazalar teminat kapsamındadır

 

67. Herhangi bir hasar anında hangi evraklar gerekecektir?

Hasarın türüne göre sigorta şirketiniz sizden ilave evraklar talep edebileceğinden öncelikle

sigortacınız ya da sigorta aracınızla temasa geçmelisiniz.

 

68. Denize elverişlilik/özel yat belgesinde belirtilen saha dışına çıkmayı planlıyorum, sigorta

poliçesi geçerli olacak mı?

Poliçenizde yazılı seyrüsefer sahası sınırları dışına çıkmayı düşünüyorsanız, seyahatiniz

öncesinde sigorta şirketine mutlaka bilgi verip onay almalısınız.

 

69. Sigorta bedeli ile tekne bedeli arasında fark olduğunu düşünüyorum, ne yapmalıyım?

Mutlaka sigortacınızla görüşerek poliçenize zeyilname düzenletmek suretiyle gerekli

değişikliğin yapıldığından emin olmalısınız. Aksi durumda hasar anında eksik ya da aşkın

sigorta ile karşılaşabilirsiniz.

 

70. Hasarsızlık indirimi uygulaması tekne sigortalarında da var mı?

Bir standart uygulama olmamakla beraber genellikle sigorta şirketleri yenileme fiyatını verirken

hasarsızlık kaydını da dikkate almaktadır

 

71. Teknemin bağlı olduğu marina masraflarını poliçe kapsar mı?

Sigorta poliçesi marina masraflarını karşılamamaktadır.

 

72. Yeni bir tekne inşa ettiriyorum, tekne poliçesini bu aşamada yaptırabilir miyim?

İnşaat aşamasında “Tekne İnşaat Poliçesi- Builders Risk Policy” düzenlenmesi uygun olur.

İnşaat tamamlandıktan sonra ise, sigortacınıza başvurarak yeni tekneniz için Tekne(Yat)

Poliçesi tanzim ettirmeniz gerekmektedir.

 

73. Mutabakatlı değer tespiti nedir, nasıl uygulanır?

Tekne bedelinin poliçe tanzim aşamasında, sigorta şirketi ile sigortalı arasında mutabık

kalınarak belirlenmesi ve herhangi bir hasarda mutabık olunan bu bedelin dikkate alınması

uygulamasıdır.

 

74. Hasarda eskime payı düşülüyor mu?

Aksine bir anlaşma bulunmadığı durumlarda genellikle piyasa rayiç bedeli dikkate alınarak

eskime payı düşülmektedir.

 

75. Tekne sigortalarında bilgilendirme formu oluyor mu?

Evet, bilgilendirme formu poliçe ile birlikte verilmektedir.

 

76. Tekne ve makine için ayrı ayrı muafiyet uygulaması ne anlama geliyor?

Hasar anında tekne gövdesi için uygulanacak muafiyetin, sadece makine hasarı olduğunda

uygulanacak muafiyetten farklı olması anlamına gelmektedir. Muafiyet oranları için poliçenizi

detaylı incelemelisiniz.

 

77. Hukuki savunma masrafları teminat altına alınıyor mu?

Önceden sigortacının onayı alınmak koşulu ile teminata dahil edilebilir.

 

78. Alıkoyma rizikoları da poliçe kapsamında mıdır?

Tekneye verilen bir zarar ya da çalınma söz konusu ise ilgili kloz hükümlerince değerlendirilir.

Kötü niyetli hareketler, korsanlık ile tekne ya da botlarının zor kullanmak suretiyle çalınması,

Londra Enstitü Yat Klozları tarafından teminat altına alınmaktadır.

 

79. 3. Şahıs Mali Mesuliyet teminatı olan bir yat poliçesinde bu teminatın geçerli

olmayacağı istisnalar var mıdır?

Evet vardır. İşçi sigortaları veya işveren sorumluluğu yasası doğrultusunda iş verilen kimseler,

süratbotu klozlarına göre sigorta edilmedikçe ana gemiye ait ve tasarlanmış hızı 17 mili aşan

bot, aksi kararlaştırılmadığı takdirde ski, su kayağı ya da diğer sporları yapan kişilerin

uğrayacağı kazalar bu istisna hallerden bazılarıdır.

 

80. Yapım aşamasındaki hatalar, tasarım hataları teminat kapsamında mıdır?

Tasarım ve yapım aşamasından kaynaklanan hasarlar teminat haricidir.

 

81. Teknemde bir kaza sonucu hasar olup olmadığının tespiti için yapılan masraflar poliçe

kapsamında ödenir mi?

Hasar tespiti amaçlı yapılan tüm masraflar poliçe şartları çerçevesinde tazmin edilir.

 

82. Tsunami’ye karşı teknem güvence altında olacak mı?

Evet, aksi poliçede belirtilmedikçe, tekneniz tsunami dahil her türlü deniz tehlikelerine karşı

sigortalıdır

 

83. Birden fazla teknem var, sigorta poliçelerinde daha fazla indirim alabilir miyim?

Sigorta şirketlerinin bu konudaki uygulamaları farklılık gösterebilmekle beraber, bu konuda

sigortacınıza bir talepte bulunabilirsiniz.

 

84. Teknem yabancı bayraklı, sigorta poliçesi için vergi ödeyecek miyim?

Türkiyede tanzim edilen tüm poliçeler ilgili kanun hükümlerince BSMV vergisine tabidir.

 

85. Teknem ile yolcu taşımacılığı yapıyorum, bunu poliçede belirtmeli miyim?

Evet, mutlaka sigortacıya bu konuda bilgi verilmelidir.

 

86. Poliçe primini düşük tutmak için sigorta bedelini az belirtsem herhangi bir sorun yaşar

mıyım?

Sigorta bedelini eksik bildirmek doğru bir uygulama değildir. Zira hasar anında “Eksik Sigorta”

olarak adlandırdığımız uygulama geçerli olur ki bu, hasar tazminatınızı da aynı oranda eksik

almanız anlamına gelir.

 

87. Tekne tipi poliçe fiyatlandırmada etkili oluyor mu?

Teknenin tipi fiyatlandırma sürecinde etkilidir.

 

88. Herhangi bir tamir veya bakım sırasında teknem teminat altında mıdır?

Rutin tamir ya da bakımlar esnasında da poliçe teminatınız devam eder. Ancak teknede

yapılması planlanan büyük bir tadilat ya da değişiklikte mutlaka sigortacıya önceden bilgi

verilmelidir

 

89. Herhangi bir çatışma durumunda poliçem hem benim teknemi hem de karşı teknenin

hasarını öder mi?

Herhangi bir çatışma durumunda poliçe şartlarına bağlı kalmak suretiyle, karşı tekneye verilen

hasar da, sigortalının kusuru oranında, poliçede yer alan 3. Şahıs Mali Mesuliyet teminatı

çerçevesinde tazmin edilir.

 

90. Sigorta poliçesi vadesi açık denizde iken biterse, teknem teminatsız kalır mı?

Sigortacıya önceden bilgi verilmek kaydı ile en yakın limana demirleyene kadar sigorta

teminatı devam eder.

 

91. Teknemin yakıtı da teminat altında mıdır?

Tükenebilir malzemeler teminat haricidir.

 

92. Servis botunun dıştan takma motoru denize düşerse sigorta poliçesi bu hasarı karşılar

mı?

Dıştan takma motorun düşmesi veya güverteden denize yuvarlanması ilgili Londra Enstitü

klozlarında teminat haricidir.

 

93. Teknemde olabilecek herhangi bir yaralanma veya ölüm durumda tekne poliçesi

yürürlükte olur mu?

Tekne poliçenizde yer alan 3. Şahıs Mali Mesuliyet teminatı, sigortalının hukuken sorumlu

olduğu hallerde devreye girerek 3. şahısların başına gelebilecek yaralanma ve ölüm hallerinde

poliçede yazılı limitler çerçevesinde tazminat ödemektedir. Ancak bu klozun devreye

girebilmesi için mutlaka poliçede bu kloz için yazılı bir limit belirtilmelidir. Diğer önemli nokta

ise bu kloz kapsamında sadece 3. şahıslara(ve sigortalının hukuken kusurlu olduğu hallerde)

ödeme yapılmaktadır.

 

94. Tekne poliçelerinde yüksek sorumluluk limiti verilebilir mi?

Piyasada faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin bu konuda birbirinden farklı limit ve

uygulamaları bulunmakta olup poliçenizi satın alırken bu konuyu mutlaka sigortacınızla

görüşmeli ve poliçüzerinde mutabık kaldığınız tutarın yazıldığından emin olmalısınız.

 

95. Tekne poliçelerinde yüksek sorumluluk limiti verilebilir mi?

Piyasada faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin bu konuda birbirinden farklı limit ve

uygulamaları bulunmakta olup poliçenizi satın alırken bu konuyu mutlaka sigortacınızla

görüşmeli ve poliçüzerinde mutabık kaldığınız tutarın yazıldığından emin olmalısınız.

 

96. Yabancı biri adına kayıtlı teknelere sigorta poliçesi düzenlenebilir mi?

Evet, düzenlenebilir.

 

97. Kiraya verdiğim teknem hasarlandığında kira kaybım da poliçe kapsamında karşılanır

mı?

Enstitü Yat Klozları çerçevesinde kira kaybı, poliçede aksi belirtilmedikçe kapsam dışındadır.

 

98. Yurtdışında kullanılmak üzere İngilizce poliçe tanzim ettirebilir miyim?

Talebiniz üzerine sigortacınız size Türkçe orijinal poliçenizin yanında İngilizce tercümesini de

verebilir.

 

99. Tekne yurtdışında bulunan şirketim adına kayıtlı, Türkiyede poliçe tanzim ettirebilir

miyim?

Yurtdışına kayıtlı olan teknelerin de Türkiyede sigortası yapılabilmektedir.

 

100. Enstitü Yat Klozu içinde yer alan Kardeş Gemi (Sistership) klozu nedir? Neyi açıklar?

Sigortalı gemi, tamamen veya kısmen aynı gemi sahibine veya işletmeye ait diğer bir gemi ile

çatışır veya o diğer gemiden bir kurtarma hizmeti alırsa, (sigortalı bu sigorta gereğince) diğer

gemi burada sigortalı gemi ile ilgisi olmayan gemi sahibinin malıymış gibi tamamen aynı

haklara sahip olur. Diğer bir deyişle, tekne sahiplerinin aynı olması işleyişi etkilemez. Ancak

böyle durumlarda çatışma sorumluluğunun veya kurtarma ücretinin belirlenmesi, sigortacı ile

sigortalının üzerinde anlaşacakları tek hakeme havale edilir.